Arbeidsvoorwaarden

In dit dossier vindt u beleidsinhoudelijke informatie over een aantal belangrijke arbeidsvoorwaarden.

Beleidsinformatie arbeidsvoorwaarden

Informatie over beleid en wet- en regelgeving op het terrein van pensioenen, salarissen, vakanties en de WAZ.

Wetsvoorstellen

Van toepassingverklaring Wet Minumumloon

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

LAAC

Landelijk werkende lokale advies- en arbitragecommissie (LAAC) met informatie, adviezen en samenstelling LAAC.