Arbeidsvoorwaarden

In dit dossier vindt u beleidsinhoudelijke informatie over een aantal belangrijke arbeidsvoorwaarden.

Beleidsinformatie arbeidsvoorwaarden

Informatie over beleid en wet- en regelgeving op het terrein van pensioenen, salarissen, vakanties en de WAZ.

Wetsvoorstellen

Temporisering verhoging AOW-leeftijd

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Gelijke beloning van vrouwen en mannen

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Generatiepact

Het generatiepact is een instrument waarmee loonruimte vrijgemaakt kan worden voor het aantrekken van jongere medewerkers door het aanbieden van een regeling aan oudere medewerkers om minder uren te gaan werken tot de AOW-gerechtigde leeftijd.

LAAC

Landelijk werkende lokale advies- en arbitragecommissie (LAAC) kan advies uitbrengen of een bindende uitspraak doen in gevallen waarin het lokaal georganiseerd overleg niet tot de verplichte overeenstemming kan komen. De gemeente dient dan wel te zijn aangesloten bij de LAAC. Zie hieronder voor meer informatie, adviezen, aanmelden en samenstelling LAAC.