Nieuws
Samen met inwoners uw toegangsorganisatie sociaal domein inrichten, profiteren van een kritische sparringpartner met kennis van zaken, en samenwerken met een expertteam dat de dynamiek van gemeenten kent. Dat is wat een visieleertraject u biedt.
'Gegevensdeling in sociaal, zorg- en veiligheidsdomein' is een gids voor het uitwisselen van gegevens tussen diverse samenwerkende instanties. Deze helpt u bij het antwoord op de vraag hoe u samen complexe problemen kan aanpakken door informatie te delen, binnen de grenzen van privacyregels.
Met de handreiking ‘Samenwerken aan woonzorgvoorzieningen voor jongeren in een kwetsbare positie’ geeft de VNG handvatten om tot een gezamenlijke programmeringsstrategie te komen voor de huisvesting van jongvolwassenen in de leeftijd 16-27 in een kwetsbare positie.
Op 2 december staan de contractstandaarden Jeugd ter vaststelling op de agenda van de ALV van de VNG. De komende weken bereiden de afzonderlijke gemeenten hun inbreng op dit punt voor. Deze korte toelichting op het wat en waarom van contractstandaarden kan helpen bij de advisering aan de colleges.
De gemeentelijke uitgaven aan de Wmo zijn in 2021 opnieuw gestegen. Dat blijkt uit de 4e meting van de monitor abonnementstarief Wmo. De VNG dringt er nog steeds bij het rijk erop aan om gemeenten volledig te compenseren voor de meerkosten die het gevolg zijn van het invoeren van het abonnementstarief.
Sinds januari 2022 is het Wmo-voorspelmodel openbaar en beschikbaar voor alle gemeenten. Met het Wmo-voorspelmodel kunnen gemeenten op wijk- en gemeenteniveau zien hoeveel mensen de komende 5 jaar gebruik zullen maken van Wmo-voorzieningen, bij ongewijzigd beleid.
Hoe transparant en open kan, wil en moet u zijn als overheid? Hoe bereikt u de inwoners die niet mee kunnen met moderne communicatie? Deze en vele andere vragen staan centraal in de deelsessies van het Jaarevenement van VNG Realisatie op 10 november in de Fabrique in Utrecht. Meld u nu aan!
Regioadviseurs vormen de kern van het Samenwerkingsplatform sociaal domein. Zij zijn het vaste aanspreekpunt in de regio en gaan met gemeenten en partners in gesprek over het sociaal domein overstijgende vraagstukken, zoals wonen-zorg, de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars, en toegang.
De Hervormingsagenda Jeugd en toekomst Wmo moeten lokáál inhoud krijgen. Door bijvoorbeeld je sterk te maken voor een praktijkondersteuner bij de huisarts. Door in gesprek te gaan met inwoners over hun eigen verantwoordelijkheid. Door lokale verordeningen te benutten om jeugdhulp af te bakenen.