Nieuws
Het Uniform hulpaanbod in scheidingsprocedures waar familierechters naar verwijzen bij complexe scheidingen wordt vaak niet of te laat ingezet. De handreiking ‘Uniform hulpaanbod’ helpt regio’s en gemeenten bij het organiseren en het maken van afspraken over het aanbieden van het uniform hulpaanbod.
Het onderzoek triage (complexe) scheidingsproblematiek geeft een beeld van de wijze waarop op dit moment relatie-en (complexe) scheidingsproblematiek wordt gesignaleerd, door verschillende instanties en professionals.
Bij complexe scheidingen kunnen veel kosten komen kijken, zowel voor de ouders als voor de maatschappij. Een kostenanalyse heeft in kaart gebracht hoeveel complexe scheidingen kosten, wie deze kosten dragen en wie baat hebben bij het voorkomen ervan.
Gemeenten hebben een belangrijke rol als het gaat om (het voorkomen van) relatie- en scheidingsproblematiek. Maar hoe kiest u als gemeente de juiste aanpak? En gemeenten staan hierin zeker niet alleen, dus welke partners betrekt u hierbij?