Nieuws
Het onderzoek triage (complexe) scheidingsproblematiek geeft een beeld van de wijze waarop op dit moment relatie-en (complexe) scheidingsproblematiek wordt gesignaleerd, door verschillende instanties en professionals.
Bij complexe scheidingen kunnen veel kosten komen kijken, zowel voor de ouders als voor de maatschappij. Een kostenanalyse heeft in kaart gebracht hoeveel complexe scheidingen kosten, wie deze kosten dragen en wie baat hebben bij het voorkomen ervan.
Gemeenten hebben een belangrijke rol als het gaat om (het voorkomen van) relatie- en scheidingsproblematiek. Maar hoe kiest u als gemeente de juiste aanpak? En gemeenten staan hierin zeker niet alleen, dus welke partners betrekt u hierbij?
In opdracht van het programma Scheiden zonder Schade heeft Significant Public onderzocht waar gemeenten staan in hun aanpak van relatie-en scheidingsproblematiek, waar zij zoal tegenaan lopen en welke ondersteuningsbehoeften er vanuit gemeenten zijn.
Het programma Scheiden zonder schade heeft een handreiking gemaakt voor wethouders en beleidsmedewerkers sociaal domein, maar ook voor professionals van lokale teams, (jeugd)hulpinstellingen en anderen die werken met scheidende ouders en hun kinderen.
Door omstandigheden kwetsbaar geraakte mensen in staat stellen weloverwogen keuzes te maken over het moment van hun kinderwens en het belang van het kind is essentieel. Het is goed voor het gezin in wording én uit oogpunt van besparing van veel onnodige zorg- en ondersteuningskosten.
De eerste voortgangsrapportage van het programma Scheiden zonder Schade is gepubliceerd. De rapportage gaat in op de activiteiten en resultaten van het programma sinds de start in juli 2019.
Het programma Scheiden zonder Schade is in 2 regiolabs bezig om een nieuwe scheidingsaanpak te ontwikkelen. Dat gebeurt in co-creatie met gemeenten, RvdK, advocaten, familierechters, sociale teams en GI. Onderdeel hiervan is het inrichten van een Digitaal Plein (website en web-app).