Bij complexe scheidingen kunnen veel kosten komen kijken, zowel voor de ouders als voor de maatschappij. Een kostenanalyse heeft in kaart gebracht hoeveel complexe scheidingen kosten, wie deze kosten dragen en wie baat hebben bij het voorkomen ervan.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het programma Scheiden zonder Schade hebben opdracht gegeven voor een overzichtelijke en goed onderbouwde kostenanalyse van complexe scheidingen.

Inzicht in kosten complexe scheidingen

Deze kostenanalyse heeft tot doel om aan de betrokken partijen (rijk, de politiek, wethouders, gemeenteraden, justitiƫle partners en zorgpartners) inzicht te geven in kosten van een complexe scheiding.

  • Wat kost een dergelijke scheiding, welke kostenposten liggen hieraan ten grondslag
  • Wie is financieel verantwoordelijk voor welke kostenposten en
  • Over welke aantallen hebben we het?

    Daarmee en daarnaast geeft de kostenanalyse inzicht in de baten als een dergelijke complexe scheiding voorkomen kan worden.
     
  • Download de kostenanalyse (rijksoverheid.nl