De VNG is door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geïnformeerd over het feit dat er vervalste Verklaring Omtrent Gedrag in omloop zijn. Deze week heeft een detacheringsbureau in de zorg contact opgenomen met Justis dat zij vervalste VOG’s waren tegen gekomen.
Steeds meer gemeenten gaan, in navolging van het Nationaal Preventieakkoord, aan de slag met een lokaal preventieakkoord c.q. een lokale preventieaanpak. De VNG biedt ondersteuning via het programma Lokale Preventieakkoorden.
In november 2018 ondertekende de VNG het Nationaal Preventieakkoord met daarin onder meer een aantal maatregelen tegen roken. Sinds 1 juli is een ondersteuningsteam voor gemeenten actief, om te helpen bij het ontwikkelen, realiseren en implementeren van beleid om te komen tot een rookvrije omgeving.
Gemeenten zijn positief over het Preventieakkoord, maar zien het vooral als eerste stap in een beweging naar inzet op preventie. Deze week debatteren de Tweede Kamer en staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) over het Preventieakkoord.
Het afsluiten van het Nationaal Preventieakkoord en de evaluatie van de Drank- en Horecawet hebben een aantal wijzigingen van de wet tot gevolg. De VNG heeft via de internetconsultatie over het algemeen positief op de voorstellen gereageerd.
Dat zegt Cees van den Bos, wethouder bij gemeente Schouwen-Duiveland, en ook de nieuwe voorzitter van de Partnerraad van Integrale Vroeghulp. In deze blog deelt Cees zijn beweegredenen om voorzitter te worden.
De VNG en staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) hadden op 4 april een bestuurlijk overleg over publieke gezondheid. Op de agenda stonden: de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2019, de Lokale preventieakkoorden, en de samenwerking op diverse trajecten met het ministerie van VWS.
Bij het Nationaal Preventieakkoord tekende de VNG ervoor om gemeenten te stimuleren en te ondersteunen bij het tot stand komen van een lokale of regionale aanpak van preventie. Hiertoe hebben we een ondersteuningsprogramma voor gemeenten ingericht.
Gemeenten en zorgverzekeraars zetten een volgende stap in hun samenwerking voor de juiste zorg en ondersteuning in de regio. Er wordt toegewerkt naar een sluitend netwerk waardoor inwoners in elke regio verzekerd zijn van een goede samenwerking en afstemming tussen gemeenten en zorgverzekeraars.
Een op de drie ouderen die thuis zorg ontvangt, eet te weinig. Het Pact voor de Ouderenzorg zoekt gemeenten en regio's die meer aandacht willen geven aan het thema 'voeding en ouderen' (ondervoeding voorkomen, maar ook het aspect eenzaamheid, ouderen beter bereiken) maar nog niet weten hoe precies.