Er is opnieuw subsidie beschikbaar vanuit de SET-regeling om e-health in uw gemeente in te zetten. De SET-subsidie kan worden aangevraagd door aanbieders van zorg en ondersteuning in samenwerking met een zorginkoper, zoals de gemeente. Tot en met 31 december 2022 kunnen er aanvragen ingediend worden.

Duurzame inzet en financiering van e-health

Als gemeente kunt u samen met een aanbieder die in uw gemeente actief is een aanvraag indienen. Zo kunt u de inzet van technologie binnen de Wmo een boost te geven en samen komen tot een duurzame inzet en financiering van e-health. SET staat voor: Stimuleringsregeling E-health Thuis.

Voordelen van de inzet van technologie in zorg en ondersteuning

Met de slimme inzet van digitale zorg en ondersteuning kunnen ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of een beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis blijven wonen. Daarnaast kan de inzet van technologie in zorg en ondersteuning kosten-, tijds- en arbeidsbesparing opleveren.

Voorbeelden uit de praktijk

Een voorbeeld van de inzet van technologie zijn de zorgrobot Tessa, die cliënten meer dagstructuur biedt en daarmee hun zelfredzaamheid bevordert, en circa 90 minuten per cliënt per week aan inzet van zorgpersoneel bespaart. Een ander voorbeeld is hoe zorgaanbieder ASVZ samen met de Sociale Dienst Drechtsteden werkt aan de inbedding van beeldzorg in de dagelijkse (Wmo-)begeleiding.

Meer informatie

Lees voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie het bericht van ZonMw

Zie ook