Namens gemeenten zet de VNG zich actief in voor preventieve gezondheid. ‘Gezond leven makkelijker maken’ is voor ons een belangrijk thema. De VNG heeft dit uitgewerkt in het koersdocument ‘Met daadkracht naar veerkracht, Gemeenten kiezen koers naar gezond leven’.

Het document geeft gemeenten richting voor preventief gezondheidsbeleid en het markeert de inzet van de VNG aan de landelijke onderhandelingstafels over gezondheidspreventie. 

Regierol van gemeenten 

Dit koersdocument beschrijft wat de toegevoegde van de gemeente is bij de aanpak van gezondheidsvraagstukken. Waarvoor staan gemeenten aan de lat, welke rol spelen zij of kunnen zij daarbij spelen, en wat hebben zij daarvoor nodig. Daarbij is een verbindende regierol van gemeenten een onmisbare schakel die kan zorgen voor een krachtige gezamenlijke ambitie van de vele lokale en regionale actoren. Daarnaast zijn stevige afspraken op regionaal niveau nodig met verzekeraars en andere regionale partijen.

Bestuursafspraken met het rijk

De VNG wil namens gemeenten met het rijk bestuursafspraken maken over de wederzijdse inzet. Dus heldere afspraken en verantwoordelijkheden over wie wat doet en met welk resultaat. Hierbij is voor gemeenten een structureel en breed inzetbaar budget nodig voor preventieve gezondheid.  Voor de verdere toekomst is een versteviging nodig van de wettelijke opdracht (Wet publieke gezondheid en andere wetten zoals de Zorgverzekeringswet). 

Meer informatie