In het ontwerp-Koninklijk Besluit dat minister De Jonge heeft aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer is 1 januari 2024 als de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet opgenomen. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zal gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden. 

Lees de update (september 2023) met de laatste stand van zaken over de Wkb
 

Samenhang Omgevingswet en Wkb

De Omgevingswet en de Wkb delen meer dan alleen de beoogde datum van inwerkingtreding. De raakvlakken tussen beide wetten zijn groot. Niet alleen zal de bouwopgave een prominente plaats gaan krijgen binnen de Omgevingswet, ook dienen de gemeentelijke werkprocessen en de informatievoorziening in het DSO op orde te zijn voor de Wkb.

Spoedig duidelijkheid

Om de laatste, cruciale stappen te zetten om met het stelsel aan de slag te kunnen gaan, is wel spoedige duidelijkheid over inwerkingtreding noodzakelijk. Deze duidelijkheid is nodig zodat gemeenten en bedrijfsleven zich tijdig kunnen voorbereiden op een zorgvuldige en haalbare invoering.

Of met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2024 de knip in gevolgklasse 1 bouwwerken in stand blijft, waarin verbouw een half jaar later in werking treedt wordt losgelaten, is op dit moment niet bekend.

Implementatie ondersteunende producten

Vanuit de VNG worden allerlei implementatie ondersteunende instrumenten en producten ontwikkeld. Hier worden steeds nieuwe instrumenten en producten aan toegevoegd. Één daarvan is de Happy & Unhappy flow. Een instrument waarmee gemeenten stapsgewijs inzicht kunnen krijgen in wat er wel en vooral niet goed kan gaan in het proces van de Wkb. De inzichten kunnen helpen processen te verbeteren en/of bepaalde beleidskeuzes beter te maken.

Ook wordt er door Regio IJsselland hard gewerkt aan een nieuwe batch VTH/Wkb voorbeeldbrieven. Naar verwachting komen de voorbeeldbrieven vanaf maart 2023 beschikbaar via de publicaties.

Stimuleren proefprojecten

Al geruime tijd wordt er ervaring opgedaan met het werken onder de Wkb door het doen van proefprojecten. Hierin oefenen en ervaren aannemer, kwaliteitsborger en gemeenten hun nieuwe rol. Om het belang te benadrukken en nog meer partijen in staat te stellen zich voor te bereiden middels een proefproject stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken, samen met de VNG, een stimuleringsregeling (STIPP) beschikbaar. Meldt u zich nu aan voor de STIPP-regeling.

Meer informatie