Per 1 januari 2021 treedt de Wijziging Wet gemeentelijke schulpverlening in werking. Gemeenten zijn dan verplicht om in een verordening de termijn op te nemen waarbinnen zij na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor schuldenhulpverlening in aanmerking komt.

Met bijgaande ledenbrief bieden we u twee opties waarbinnen de gemeente de beslistermijn schuldhulpverlening kan regelen:

  1. de nieuwe Verordening beslistermijn schuldhulpverlening vaststellen (bijlagen 1 en 2)
  2. bepaling(en) onderbrengen in een bestaande verordening (bijlagen 3 en 4).

Meer informatie

Deze ledenbrief geeft een artikelsgewijze toelichting die tevens dienst kan doen als implementatiehandleiding.