Het Veiligheidsberaad heeft de opdracht van het kabinet gekregen om binnen 2 weken per veiligheidsregio minimaal 1000 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te organiseren. Daarna moeten nog eens 1000 plekken per regio beschikbaar worden gesteld, waarmee de totale opvang op 50.000 plekken komt.

Gemeenten moeten de reguliere crisisstructuur activeren en contacten met partners zoals de GGD en politie via dit circuit laten lopen.

Matching en inventarisatie opvangplekken

Gemeenten wordt gevraagd om nieuwe beschikbare gemeentelijke opvanglocaties bij hun veiligheidsregio te melden. De VNG zorgt voor de overdracht van de huidige bij haar bekende locaties en sluit de kaart met opvanglocaties op het forum. Particulieren die opvang aanbieden, kunnen zich melden bij de organisatie takecarebnb.org. Het knooppunt informatie Oekraïne (KIO), dat bemenst wordt vanuit de veiligheidsregio’s, verzorgt de matching tussen vluchtelingen en locaties.

Handreiking

VNG werkt samen met de departementen en COA aan een generieke handreiking opvang Oekraïne. Daarin komt te staan waaraan de opvang moet voldoen. De verwachting is dat deze binnen enkele dagen wordt gepubliceerd op het forum Oekraïne. Tot die tijd kunt u de handreiking Crisisnoodopvang als basis gebruiken. Zoals al eerdere aangegeven speelt het COA geen rol in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Generieke afspraken

VNG is intensief met het rijk in gesprek om generieke afspraken te maken over registratie in de BRP, zorg, onderwijs, uitkeringen etc.) en over de financiële vergoedingen. Afgesproken is dat gemeenten gecompenseerd worden voor de gemaakte kosten.

Vragen?

Momenteel is nog niet alles duidelijk. Voor een aantal zaken zal de komende dagen meer helderheid komen, maar er kunnen ook nieuwe vragen komen. Voor vragen over de opvang kunt u contact opnemen met de Veiligheidsregio. Overige vragen over generieke afspraken kunt u stellen via info@vng.nl. Dit is de snelste manier om een antwoord te krijgen. Daarnaast houdt de VNG het forum Oekraïne open om u te informeren en om gemeenten een platform te bieden waar ervaringen gedeeld kunnen worden.

Informatiesessie voor gemeenten

De VNG organiseert er op donderdag 10 maart een webinar voor gemeenten met vragen over de opvang van vluchtelingen.

Meer informatie