Op 15 februari heeft de VNG met het kabinet gesproken over de Hervormingsagenda Jeugd. In dit bericht informeren we u hierover. 

Op 22 december 2022 was het vorige bestuurlijk overleg met het kabinet over de Hervormingsagenda Jeugd. Daarover hebben we u geïnformeerd. Omdat er toen geen overeenstemming is bereikt tussen het rijk en de VNG over de financiële kaders, is besloten om in januari eerst een ambtelijke verkenning uit te voeren en pas daarna het gesprek te vervolgen met een informele bestuurlijke verkenning.

Op woensdag 15 februari heeft deze informele bestuurlijke verkenning plaatsgehad. Hierin hebben we op open wijze van gedachten gewisseld met een delegatie van het kabinet. Tijdens het gesprek heeft de VNG op basis van de eerdere motie uit de ALV van 2 december en resolutie naar voren gebracht hoe we tot een haalbare en uitvoerbare agenda kunnen komen. Tijdens dit gesprek proefden we de ruimte om hierover met elkaar verder te spreken. Het gezamenlijk streven is om in april tot afspraken te komen, ook met het oog op de voorjaarsbesluitvorming. We houden u op de hoogte van het verdere verloop.

Meer informatie