De commissie Bestuur en Veiligheid was 10 maart bijeen om te spreken over de afspraken met het ministerie van BZK rond de aanpak van discriminatie, de opvang van Oekraïense vluchtelingen en andere aspecten van de Oekraïne-crisis. In dit bericht een terugblik op de vergadering.

Samen met de VNG-commissie Informatiesamenleving en het College voor Dienstverleningszaken was er op 10 maart ook een vergadering over het onderwerp digitale veiligheid (zie hiervoor de link onderaan dit bericht).

Afspraken met BZK rond aanpak discriminatie

De commissie besprak met een directeur van het ministerie van BZK over de aanpak van discriminatie. In veel gemeenten en binnen veel regio’s/provincies worden de voorzieningen gebruikt. Afgesproken is dat de commissie het onderwerp tezamen met ‘constitutionele onderwerpen’ opneemt in het overdrachtsdossier voor de volgende commissieperiode. Het is belangrijk dat klachten en meldingen van discriminatie overal mogelijk moeten zijn en dat de opvolging (met ketenpartners) goed georganiseerd is.

Crisis Oekraïne en de opvang van vluchtelingen

Commissievoorzitter Theo Weterings schetste samen met Ingrid Hoogstrate, directeur VNG Naleving en programmadirecteur Asiel en Migratie, de problematiek. Centraal staat daarin de activatie van de crisisstructuur voor de opvang van vluchtelingen. Er is wel een duidelijke knip gemaakt tussen de reguliere asielopvang en de huisvesting van de vluchtelingenstroom uit Oekraïne. Gemeenten zijn goed bezig en zetten alle zeilen bij, ook samen met inwoners en organisaties. Collectief is de inzet in de samenleving optimaal en dat geldt ook voor het draagvlak.

Hulp en begeleiding VNG

De VNG intensiveert de hulp aan en begeleiding van gemeenten en heeft daar extra capaciteit op ingezet, dat vergt veel van de mensen en organisatie. Naast de opvang van vluchtelingen is er ook aandacht voor de energieleveringszekerheid, de afname door gemeenten van Russisch gas en de gesprekken met het kabinet over keteneffecten in gemeenten (burgerzaken, onderwijs, gezondheidszorg) en ook de kosten. De commissieleden waarderen de inzet zeer. In het verlengde van de bespreking over digitale veiligheid en het monitoren van cyberdreigingen heeft ook bredere veiligheid de aandacht, ook met oog op maatschappelijke sentimenten.

Meer informatie