De VNG-commissie Bestuur en Veiligheid was 20 januari in vergadering bijeen. Besproken werden onder meer het coronabeleid, een eventueel algeheel vuurwerkverbod, de uitkomsten van onderzoek naar de aanpak van mensenhandel, en de opvang en huisvesting van asielzoekers.

Hieronder een korte samenvatting van wat is besproken.

Weeg meer belangen mee in coronabeleid

In de Volkskrant verscheen onlangs een ingezonden brief van een aantal burgemeesters waarin zij opriepen om het coronabeleid fundamenteel te herzien. De commissie Bestuur en Veiligheid vindt ook dat in het coronabeleid nu echt meer belangen moeten worden meegewogen: vooral economische en sociaal-psychologische belangen, met aandacht voor het tegengaan van polarisatie. De VNG en het NGB ondersteunen de brief en oproep van de burgemeesters. Lees ook het VNG-bericht:

Aanpak van mensenhandel voldoet nog niet 

De commissie besprak het onderzoek onder gemeenten naar de aanpak van mensenhandel. De commissie onderschrijft de uitkomst van het onderzoek: er zijn stappen gezet in de aanpak van mensenhandel maar er moet nog veel gebeuren. Lees het VNG-bericht:

Argumenten voor en tegen algeheel vuurwerkverbod

Op 4 januari is een initiatiefwetsvoorstel ingediend voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. De commissie besprak de mogelijkheden van een dergelijk verbod, hierbij was er aandacht voor argumenten voor en tegen een algeheel vuurwerkverbod. De VNG gaat hierover in gesprek met het rijk, er wordt een enquĂȘte gehouden onder gemeenten om te komen tot een brede gemeentelijke visie op het vuurwerkverbod.

Opvang en huisvesting asielzoekers blijft grote inspanning

Gemeenten hebben met hun inspanningen de doelen qua opvang en huisvesting van asielzoekers behaald en zelfs wat achterstand ingelopen. Een grote inspanning blijft nodig om de opgave te volbrengen, er blijven tekorten aan plekken voor vooral bepaalde kwetsbare doelgroepen. Het ontbreken van de rechtsbasis van de aanwijzingen van het rijk aan gemeenten (voor noodopvang) blijft de commissie verwonderen.

Meer informatie