Zoals eerder bericht, biedt ZonMw gemeenten en onderwijsinstellingen weer subsidiemogelijkheden om een kort project voor Maatschappelijke Diensttijd te organiseren. De deadline voor het aanvragen van subsidie is verschoven van 28 februari naar 20 april 2023, 14.00 uur.

Maximum bedrag en sluiten subsidieronde

Gemeenten kunnen bij ZonMw subsidie aanvragen tot maximaal € 50.000,- voor een kort project. NB: als het totale budget (€ 7,5 miljoen) is uitgeput voordat de sluitingsdatum is bereikt, sluit de subsidieronde.

Maatschappelijke Diensttijd als bijdrage aan positief en preventief jeugdbeleid

De Maatschappelijke diensttijd (MDT) geeft jongeren de kans om hun talenten te ontdekken, iets te doen voor de samenleving en anderen te ontmoeten. Steeds meer gemeenten ervaren wat MDT kan betekenen voor jongeren. ZonMw: 'MDT stelt jongeren centraal en kan hiermee bijdragen aan een positief en preventief jeugdbeleid.'

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden en over de informatiebijeenkomsten die ZonMw hierover houdt:

Bericht ZonMW 'Deadline subsidierondes MDT-kort voor gemeenten en onderwijsinstellingen uitgesteld' 

Zie ook

VNG-bericht 'Bied jongeren perspectief met Maatschappelijke Diensttijd' (26 januari 2022)