(Mogelijk) gedupeerde ouders en kinderen die vallen onder de kindregeling, ontvangen van de gemeente – als ze dat willen - brede ondersteuning op de 5 leefgebieden financiën, wonen, zorg, gezin en werk.

De VNG inventariseert in de periode 2022-2023 in het eerste en derde kwartaal bij gemeenten de stand van zaken van de lokale hersteloperatie. 

Dit maakt zichtbaar welke dilemma’s ouders en gemeenten ervaren bij het ontvangen en bieden van brede ondersteuning. En welke behoeften er rondom de brede ondersteuning leven. De terugkoppeling die gemeenten geven is gebaseerd op informatie vanuit de gemeentelijke uitvoering en contact dat gemeenten hebben met ouders, kinderen van gedupeerde ouders en hun gezinnen.

De analyse van de enquête uitkomsten kunt u hier teruglezen.