Het Caribische deel van Nederland krijgt per 1 juli 2024 een sociaal minimum. Dat is geheel in lijn met het recente advies van de commissie Sociaal minimum voor de BES-eilanden (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba).

Voor alle inwoners van Nederland een menswaardig bestaan

De VNG is blij met het besluit van de Tweede Kamer. We hebben gepleit voor maatregelen op de korte termijn: uiterlijk vóór de zomer van 2024 moet het sociaal minimum daadwerkelijk zijn doorgevoerd. Het is goed dat daar nu gehoor aan wordt gegeven. 

Een groot deel van de bevolking van Caribisch Nederland gaat gebukt onder langdurige armoede. We zijn van mening dat alle inwoners van Nederland recht hebben op een menswaardig bestaan en het structureel borgen van bestaanszekerheid.

Amendement SWZ-begroting

ChristenUnie en D66 kwamen met een amendement op de SZW-begroting, om per 1 juli 2024 het minimumloon op de drie eilanden te verhogen naar sociaal minimum conform de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland. Met de verhoging is een bedrag gemoeid van € 4,2 miljoen. Eenzelfde bedrag is uitgetrokken om werkgevers te compenseren voor hogere personeelslasten. 

Lees ook ons eerdere nieuwsbericht.