Eerder dit jaar hebben we de Kamer gevraagd om de Wet bevorderen samenwerken en rechtmatige zorg voortvarend te behandelen. Inmiddels zijn er amendementen ingediend die de uitvoering van de voorgestelde wet bemoeilijken. 

Het belangrijkste voor gemeenten blijft dat de wet er komt, zodat er instrumenten komen om sneller en effectiever zorgfraude aan te pakken en ervoor te zorgen dat hulpbehoevenden de juiste zorg krijgen.

In de wet bevorderen samenwerken en rechtmatige zorg worden belangrijke zaken geregeld

Zo wordt er een waarschuwingsregister ingesteld zodat gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren fraudesignalen kunnen uitwisselen, Ook wordt de stichting Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) een rechtspersoon met een wettelijke taak en wordt elke gemeente verplicht om zich aan te sluiten bij het IKZ.

Inmiddels heeft de Kamer een aantal amendementen ingediend

De extra zorgvuldigheidswaarborgen die de Kamer wil aanbrengen kan ervoor zorgen dat de wet nodeloos complex wordt gemaakt en de bureaucratische last onevenredig verhoogt. Met elke extra eis wordt de uitvoering van de gemeentelijke toezichtstaak bemoeilijkt en verliest de wet aan slagkracht.

Meer informatie