Geachte dames en heren,

Op 8 februari zonden wij u onze opvattingen over het Wetsvoorstel bevorderen samenwerken en rechtmatige zorg (35515) ten behoeve van de behandeling die u begon op 14 februari. Onze oproep was de wet voortvarend te behandelen, omdat in de wet een aantal voor gemeenten belangrijke zaken wordt geregeld: het waarschuwingsregister, het IKZ wordt een rechtspersoon en alle gemeenten worden verplicht zich daarbij aan te sluiten.