De uitstel van de hervorming van het kinderopvangstelsel is geen reden om stil te zitten. Elk jaar dat het langer duurt stapelen de problemen zich verder op. Tientallen maatschappelijke organisaties hebben daarom samen het manifest 'Fix het kinderopvangsysteem' aangeboden aan de Tweede Kamer.

Bekijk het manifest (pdf, 2.8 MB)

Wij roepen de politiek nadrukkelijk op:

  • Zorg dat kinderopvang bijdraagt aan gelijke kansen door álle kinderen toegang te geven tot kinderopvang.
  • Stop met de foutgevoelige en ingewikkelde kinderopvangtoeslag die het risico creëert dat ouders slachtoffer worden van het complexe systeem.
  • Zorg dat financiële drempels verdwijnen. Voorkom prijsstijgingen boven het tarief dat de overheid vergoedt door een prijsplafond in te stellen.

Maak kinderopvang voor alle kinderen toegankelijk

Het is belangrijk dat er gratis, goede kinderopvang zonder gedoe komt, voor alle kinderen. Hiervoor moet er geïnvesteerd worden in werken in de kinderopvang met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden met meer waardering en loopbaanperspectief. Daarnaast moet de minister de garantie geven dat er in 2027 écht een nieuw stelsel komt. 

In onze inbreng voor het debat kinderopvang van 10 mei vroeg de VNG het kabinet al om in het nieuwe financieringsstelsel van de kinderopvang rekening te houden met toegankelijkheid en kansengelijkheid. De VNG vindt het belangrijk dat kinderopvang voor álle kinderen een toegankelijke basisvoorziening wordt.