Gemeenten zijn volop aan de slag met het omgevingsplan. De VNG ondersteunt hen daarbij met online informatie, tools, werkplaatsen en bijeenkomsten. Aan de hand van een interactieve infographic geven we een samenhangend overzicht wat gemeenten te doen staat en hoe de VNG daarbij kan helpen.

Bekijk de infographic Aan de slag met het omgevingsplan

Stappenplan wijzigen omgevingsplan

Naast de infographic heeft de VNG een stappenplan gepubliceerd dat gemeenten helpt bij het doorlopen van het proces voor het wijzigen van het omgevingsplan. Van voorbereiden via ontwerpen en besluiten naar bekendmaken en rechtsbescherming. Bij elke stap vermelden we technische en organisatorische randvoorwaarden en praktische aandachtspunten voor gemeenten.

Het stappenplan is onderdeel van een set van webpagina’s over het wijzigen van het omgevingsplan. Hier vindt u ook 3 voorbeelden van wijzigingsbesluiten. Het gaat om de volgende casussen:

  • Kleinschalige woningbouwontwikkeling Vosholen, gemeente Midden-Groningen
  • Ontwikkelgebied Eureka, gemeente Breda
  • Kleinschalige transformatie Correctlocatie, gemeente Rotterdam

Bekijk het stappenplan wijzigen omgevingsplan
Bekijk alle informatie over het wijzigen van het omgevingsplan, inclusief de voorbeelden

Vragen en suggesties voor het stappenplan?

Komende periode ontwikkelen we het stappenplan verder door. Hierbij zullen we veel aandacht hebben voor de technische en organisatorische randvoorwaarden en de aandachtspunten en knelpunten die gemeenten in de praktijk tegen kunnen komen.

Heeft u, als gemeente, adviseur of softwareleverancier, vragen of suggesties hierover? Dan horen we graag van u. U kunt reageren via omgevingswet@vng.nl, onder vermelding van 'omgevingsplan'.