Soms ontstaan er financiële problemen als mensen een Participatiewet-uitkering ontvangen in combinatie met een Volledig Pakket Thuis vanuit de Wlz (Wlz VPT). Dit heeft te maken met de wijze waarop de zorgaanbieder omgaat met levering van de voeding als onderdeel van het VPT. 

Ruimte om financiële problemen te voorkomen

Uitvoeringsorganisaties ontvangen hierover regelmatig signalen, omdat voor gemeenten niet helder is voor wat het probleem is en welke rol zij hierin kunnen spelen. De VNG heeft uitgezocht welke ruimte de wet wel/niet aan gemeenten biedt om financiële problemen te voorkomen.

Doe altijd een individuele beoordeling

We adviseren gemeenten om altijd een individuele beoordeling te doen in gevallen waar een inwoner voedingsgeld ontvangt van een zorgaanbieder. Pas als uit deze individuele beoordeling blijkt dat de inwoner in financiële problemen komt, kan de gemeente afwijken van de wet. In dit memo leest u op welke gronden een gemeente de mogelijkheid heeft om af te wijken van de wet: Maatwerk nodig in bijstandsverlening met een Wlz VPT