In de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) zijn nu nieuwe cijfers beschikbaar. Naast de actualisatie van de participatie- en stapelingscijfers (2022) is ook een nieuw gemeenterapport gepubliceerd en is inzichtelijk gemaakt wat de meest voorkomende combinaties van voorzieningen binnen de Wmo zijn.

Veelvoorkomende stapelingen binnen de Wmo

Nieuw bij de publicatie zijn de cijfers over de samenloop van voorzieningen binnen de Wmo. Hier was al langer vraag naar. Per gemeente is het daarom nu mogelijk om de top 10 landelijk meest voorkomende stapelingen binnen de Wmo te vergelijken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om te zien hoeveel Wmo-cliënten een combinatie van een indicatie hulp bij het huishouden en een woonvoorziening hebben, of een combinatie van beschermd wonen en begeleiding. Dit is een aanvulling op de huidige stapelingscijfers per voorziening en per wet. De stapeling van voorzieningen geeft een indicatie van de (soms veelzijdige) problematiek van burgers. De gepubliceerde cijfers hebben betrekking op het eerste halfjaar van 2022.

GMSD rapport in een nieuw jasje

Tegelijk met de nieuwe cijfers is vandaag het vernieuwde gemeenterapport gelanceerd. Dit is het vertrouwde gemeenterapport met verdiepende cijfers per gemeente, maar dan in een nieuw jasje. In het nieuwe rapport zitten veel nieuwe functionaliteiten, zoals verbeterde navigatie, snelle toegang tot achtergrondinformatie bij de data, en het aanpassen van de presentatie van de figuren in het rapport. Zo is de data nog toegankelijker voor beleidsmedewerkers, raadsleden en andere gebruikers. Het rapport is te vinden op waarstaatjegemeente.nl onderaan het GMSD-dashboard van een gemeente. Tijdens de vorige publicatie in november lanceerden we ook al een nieuw wijkdashboard, waarin gemeenten cijfers van het sociaal domein op wijkniveau kunnen vergelijken.

Overige nieuwe cijfers

Naast de stapelingscijfers zijn er ook nieuwe cijfers over de Participatiewet, Beschermd wonen en de woonsituatie van 70-plussers. Cijfers uit de Participatiewet betreffen bijvoorbeeld het aantal personen met een bijstandsuitkering. Deze informatie vindt u onder andere in de GMSD en het wijkdashboard.

Meer informatie

Heeft u vragen dan kunt u een e-mail sturen naar waarstaatjegemeente@vng.nl.

Volgende aanleverperiode eind januari van start

Gemeenten spelen zelf een belangrijke rol bij het verkrijgen van al deze inzichten. De Wmo-gegevens, die elk halfjaar worden aangeleverd door gemeenten aan het CBS, vormen namelijk de basis voor de statistieken. De volgende aanleverperiode van de GMSD gaat op 30 januari van start en betreft aanlevering van data over het tweede halfjaar van 2022. Op 7 februari wordt er een webinar georganiseerd over het aanleveren van gegevens voor de GMSD. Aanmelden voor het webinar kan via deze link.

Over Waarstaatjegemeente

Het dataplatform Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op deze site vindt u cijfers over alle 342 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. De ‘dashboards’ maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken. Onze instructievideo’s maken u snel vertrouwd met dit platform en de mogelijkheden.