De nieuwe invoeringsdatum voor Breed offensief, het wetsontwerp dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk moet helpen, is 1 juli 2023. Per 1 januari 2023 wordt wél de kostendelersnorm voor jongeren verhoogd van 21 naar 27 jaar en worden de vrijlatingsbepalingen voor mensen met een beperking ingevoerd.

Vertraging

Het wetsontwerp liep vertraging op in de politieke besluitvorming. In juli dit jaar ging de Tweede Kamer akkoord met de inhoud van het wetsontwerp (dat al dateert uit 2019). Pas nu ligt het ter behandeling in de Eerste Kamer. Dat is te laat om 1 januari 2023 als invoeringsdatum te kunnen halen en de wet tijdig te publiceren in het Staatsblad.

Kostendelersnorm

De VNG en SZW hebben afgesproken dat per 1 januari 2023 wél de kostendelersnorm voor jongeren wordt verhoogd van 21 naar 27 jaar (die bij nota van wijziging in het wetsontwerp is ingebracht) en de in het wetsontwerp neergelegde vrijlatingsbepalingen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Vanuit het oogpunt van bestaanszekerheid voor betrokkenen vonden we het wenselijk deze (inkomens)wijzigingen zo snel mogelijk in te voeren. Het betekent dat ouders pas gekort worden op hun uitkering als hun inwonend kind 27 jaar wordt in plaats van 21 jaar, zoals nu het geval is en dat de vrijlating al wordt ingevoerd voor de doelgroep.

Zie ook