Het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nodigen gemeenten uit om deel te nemen aan het JMV Dashboard. JMV staat voor de jaarlijkse maatschappelijke verantwoording in de zorg. 

Het dashboard is een gratis hulpmiddel voor toezicht op zorgaanbieders. U vindt er informatie uit jaarrekeningen die u in staat stelt om risico’s voor zowel continuïteit als rechtmatigheid van zorgaanbieders in kaart te brengen. Het dashboard gebruikt hiervoor 10 indicatoren uit de jaarverslagen in samenhang met elkaar. Deze interactieve tool is bedoeld voor medewerkers die zich bezighouden met toezicht op de Wmo en Jeugdwet. Gebruikers kunnen zelf selecties maken en filters instellen om onderzoeksvragen te beantwoorden. 

Gratis beschikbaar

De tool is ontwikkeld door het IKZ, de NZa en de IGJ en wordt nu beheerd door de NZa. Het maatschappelijk belang van de zorgsector is groot. Samenwerking in het toezicht is steeds belangrijker om misbruik van zorggeld effectief te bestrijden. Daarom stellen de partijen deze tool beschikbaar aan alle toezichthouders in het zorgdomein.

Meld u en uw collega’s aan

Eerder deze maand nodigde het IKZ zijn contactpersonen binnen gemeenten al uit om deel te nemen aan het dashboard. Maar er zijn zonder twijfel nog andere gemeenten die veel baat hebben bij deze tool. Daarom deze openbare uitnodiging. U kunt zich namens uw gemeente aanmelden via jmvdashboard@nza.nl. Ook is het mogelijk om enkele collega’s die een taak hebben in het toezicht op zorgaanbieders aan te melden voor het dashboard. Het verzoek is om bij uw aanmelding aan te geven dat u zich aanmeldt naar aanleiding van dit bericht op de site van VNG. Vervolgens ontvangt u een akkoordverklaring om te ondertekenen.   

Leren werken met het dashboard

Op dinsdag 3 mei, maandag 23 mei en dinsdag 14 juni organiseert de NZa digitale workshops voor uitleg over het dashboard. De workshops vinden plaats via Teams en duren van 13.00 tot 14.00 uur. Bij uw aanmelding kunt u de workshopdatum van uw voorkeur alvast doorgeven.

Doorontwikkeling

Het Dashboard blijft in beheer en ontwikkeling van het IKZ, NZa en de IGJ. Via nieuwsbrieven houdt de NZa u als gebruiker op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Via het eerdergenoemde e-mailadres jmvdashboard@nza.nl kunt u ook vragen aan de beheerders stellen of ideeën aandragen. De komende weken komen er hopelijk veel aanmeldingen van gemeenten binnen. We doen er alles om deze aanmeldingen zo snel mogelijk te verwerken. Daarom kan het even duren voordat u een reactie ontvangt op een vraag of aangedragen idee. We vragen daarvoor uw begrip. Ten slotte hopen we u met deze tool weer een stapje verder te brengen in de bestrijding van zorgfraude.