In een brief aan de Tweede Kamer vraagt de VNG aandacht voor een aantal onderwerpen in verband met het Hoofdlijnendebat van Justitie en Veiligheid. 

Bij gemeenten, de VNG en bij de Regioburgemeesters is waardering voor de forse investeringen in de rechtsstaat en de brede veiligheidsketens die daarover waken. Het is een trendbreuk na een periode van bezuinigingen die hebben geleid tot een afkalving van de instituties die veiligheid moeten bieden. Daar bovenop zien we een verder gejuridiseerde samenleving en complexere maatschappelijke opgaven. Gemeenten staan, met andere partners, vooraan om problemen van inwoners van Nederland aan te pakken. In de uitwerking van de kabinetsplannen moeten overheden de juiste keuzes te maken om inzet en middelen zo effectief mogelijk te besteden en knelpunten weg te nemen.

Daarom vragen wij aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Politie: De knelpunten in de bezetting van de politie zijn een blijvend punt van zorg en aandacht
  • Bewaken en beveiligen: gemeenten moeten volwaardig aan de strategische tafel en er is € 100 miljoen extra nodig om de bewakingseenheden uit de basisteams te kunnen halen (daarbovenop is dan nog 50 miljoen extra voor keteneffecten nodig)
  • Ondermijning: Een samenhangende aanpak vergt betrokkenheid van gemeenten voor preventie met gezag en met passende uitvoeringskracht
  • Digitale veiligheid en weerbaarheid: Gemeenten hebben hierin een rol maar hebben behoefte aan duidelijkheid en een juridisch handelingskader
  • Uitbuiting en prostitutiebeleid: Gemeenten hebben middelen nodig om het programma Samen tegen mensenhandel uit te kunnen voeren, de Wet Regulering Sekswerk moet snel behandeld worden. Denk bij uitbuiting ook aan arbeidsmigranten.

Meer informatie