Uit de Voorjaarsnota blijkt dat het kabinet met ingang van 2026 voor alle Wmo-(maatwerk)voorzieningen weer een inkomensafhankelijke eigen bijdrage wil invoeren en dus het abonnementstarief wil afschaffen. De VNG is positief over dit voornemen, al leven er bij ons nog wel veel vragen.

Sinds de introductie van het abonnementstarief in 2019 hebben we ons ertegen verzet. Het abonnementstarief is in strijd met de bedoeling van de Wmo, en de aanzuigende werking heeft de houdbaarheid van de Wmo sterk onder druk gezet. 

Vragen rond herinvoeren inkomensafhankelijke eigen bijdrage

Er leven bij ons nog veel vragen over de exacte uitwerking van het kabinetsvoornemen, zoals:

  • Wat betekent het intrekken van het huidige wetsvoorstel passende bijdragen huishoudelijke hulp (dat in 2025 zou worden ingevoerd)?
  • Welke normen worden voor de inkomensafhankelijke eigen bijdrage gekozen? Dezelfde normen als in het wetsvoorstel voor de huishoudelijke hulp, of dezelfde normen als vóór 2019?
  • Wat gaat er gebeuren met de vrijstellingen voor niet-AOW-meerpersoonshuishoudens?
  • Wat gaat het voornemen betekenen voor de financiën van de gemeenten? Bijvoorbeeld met de € 110 miljoen die gemeenten per 2025 structureel is toegezegd als voorwaarde voor deelname aan het IZA. Of de aankondiging van (grotendeels) uitname van middelen die bij invoering en dekking van aanzuigende werking van het abonnementstarief aan het gemeentefonds zijn toegevoegd. 
  • Wat betekent het voor gemeenten dat in de Voorjaarsnota wordt gesteld dat de maatregel € 100 miljoen structureel gaat opleveren?

De VNG en VWS gaan zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg over de beantwoording van deze en andere vragen,  het verdere proces en de verdere uitwerking van dit voornemen uit de Voorjaarsnota.