Gemeenten zijn voor de uitvoering van de dienstverlening afhankelijk van ICT voorzieningen, overwegend aanbesteed in de markt. Daartoe gebruiken veel gemeenten de GIBIT inkoopvoorwaarden. De VNG is deze voorwaarden aan het evalueren gecombineerd met een productonderzoek naar de GIBIT Toolbox.

GIBIT 2023

De GIBIT voorwaarden zijn in concept geactualiseerd naar versie 2023. Hiervoor is samengewerkt met gemeenten, juridisch adviesbureau Dirkzwager en het leveranciersoverleg GIBIT.  Meerdere onderdelen zijn aangepast op bijvoorbeeld: dienstverlening op afstand, betaling/facturatie/indexering, risicobeheersing, ethiek en grondrechten, aansprakelijkheid en op enkele onderdelen verhelderd en geharmoniseerd naar de ARBIT.

Alvorens de GIBIT 2023 definitief te maken vind er nu een consultatieronde plaats. Gemeenten kunnen reageren op de wijzigingen in een gecombineerd productonderzoek GIBIT (Toolbox) en consultatie op de voorwaarden GIBIT 2023. Dit productonderzoek en de consultatie worden gebruikt voor de implementatieondersteuning vanuit VNG en vormt input voor de bestuurlijke besluitvorming.

Voor de update van de voorwaarden verwijzen we naar de volgende stukken:

  1. Gibit 2022 werkversie 2023 (MS Word), dit is de nieuwe versie van de voorwaarden.
  2. Compare GIBIT 2020 met 2023 (PDF), waarin u de wijzigingen ziet t.o.v. de versie 2020.
  3. Toelichting op de wijzigingen op de GIBIT (MS Word), per artikel wordt elke wijziging toegelicht.
  4. Toelichting op de wijzigingen op de GIBIT 2020-2023 (PDF), bestuurlijk in 8 punten.
  5. Webinar Update 2023 voor gemeenten en leveranciers (Ms Powerpoint).

Reageren

Reageren kan via het onderzoeksformulier. In dit formulier kunnen gemeenten en leveranciers door meerdere personen/rollen laten reageren. Gemeenten wordt ook de gelegenheid geboden om zich uit te spreken over de verwachtingen, kwaliteit en dienstverlening rondom het product GIBIT.

Het onderzoeksformulier kan tot dinsdag 13 juni 00.00 uur ingediend. De eerdere termijn tot 30 mei is hiermee met 14 dagen verlengd.

Webinars

De VNG organiseert de komende periode een aantal webinars over de evaluatie en het productonderzoek. Dit is op 30 mei, 5 juni, 6 juni en 12 juni 2023. U kunt één van deze webinars bijwonen door u aan te melden.

Voor meer informatie raadpleeg onze webpagina, het forum of mail naar gibit@vng.nl