In de op 26 juli gepubliceerde Modelverordening leges in verband met de Omgevingswet staat een fout. In artikel 2.6, aanhef en onderdeel a, onder 1, van de tarieventabel staat een verwijzing naar artikel 2.49. Dit moet zijn artikel 2.50.

De juiste tekst onder 1 komt te luiden:

1. als moet worden beoordeeld of het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet in strijd is met redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet en hiervoor geen advies van de gemeentelijke adviescommissie bedoeld in artikel 2.50, eerste lid, aanhef en onder b, nodig is, verhoogd met: € […];