Gemeenten kunnen in 2023 weer een beroep doen op een eenmalige specifieke uitkering (SPUK) voor het versterken van cliëntondersteuning. De aanvraagronde loopt van 1 januari tot en met 28 april 2023. De projectactiviteiten moeten lopen in de periode van 1 november 2021 tot en met 30 juni 2024.

Hoogte uitkering

De eenmalige uitkering is maximaal € 50.000 per gemeente. Voor de aanvraagronde is € 1.250.000 beschikbaar, het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van aanvragen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen van VWS.