Om gemeentelijke websites nog toegankelijker te maken, heeft de VNG samen met gemeenten en stichting Lezen en Schrijven een set van begrijpelijke, toegankelijke en inclusieve modelteksten met bijbehorende iconen ontwikkeld.

Iedereen, ook mensen met een beperking, moet gebruik kunnen maken van de informatie en dienstverlening die overheden via digitale kanalen aanbieden. Om  toegankelijk te zijn moet communicatie begrijpelijk zijn. De VNG ondersteunt gemeenten door modelteksten beschikbaar te stellen voor gemeentelijke toptaken. Begrijpelijke, toegankelijke en inclusieve webteksten zijn essentieel voor succesvolle online gemeentelijke dienstverlening. Deze webteksten zijn geschreven op basis van onderzoek en advies van de Universiteit Utrecht. Vervolgens zijn ze getest in gebruikersonderzoek met ervaringsdeskundigen.

De modelteksten zijn bedoeld als eerste opzet. Gemeenten die de modelteksten willen gebruiken voor hun eigen website hebben alle vrijheid om de teksten te veranderen en zodanig aan te passen dat deze goed aansluiten bij de eigen lokale situatie. De modelteksten betreffen uiteenlopende onderwerpen als bijstand, bouwen en verbouwen, evenementen, burgerlijke stand, identiteitsbewijzen, sport, onderwijs, subsidies en vergunningen.

U kunt de modelteksten downloaden via de website Kennisbank Beeldtaal.

Heeft u vragen over deze modelteksten, stuur dan een e-mail naar Marlies Klooster.