Datum

Organisatie

VNG

Dit document beschrijft de kaders en de ruimte die gemeenten hebben voor het organiseren van toezicht en handhaving bij de nieuwe Wet Inburgering 2021 (WI 2021). Deze informatie is bedoeld voor beleid en uitvoering vanuit de Wet inburgering, de afdeling werk en inkomen en de afdeling handhaving. 

Soort

Handreiking/factsheet

Zo wordt er onder andere ingegaan op de verplichtingen als het gaat om het verweven van participatie-elementen in het inburgeringstraject van asielstatushouders en gezinsmigranten. Wordt de positie van gezinsmigranten en overige migranten uitgelicht (de verplichtingen van deze groep migranten verschilt ten aanzien van de groep asielstatushouders). Ook vindt u in het document een overzicht die laat zien op welke momenten tijdens het inburgeringstraject handhaving aan de orde kan zijn en welke partijen dan aan zet zijn. Verder toont het schema de uitgangspunten voor de beantwoording van de vraag wanneer u handhaaft op grond van de WI2021 en wanneer op grond van de Participatiewet.