Gemeentelijke Uitvoering (72)

Dit is een overzicht van projecten, programma's en diensten die voortkomen uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. Het overzicht is ingedeeld volgens de hoofdthema's van de GGU. Projecten die nog in ontwikkeling zijn of waar nog geen besluit over genomen is, zijn (nog) niet in dit overzicht opgenomen. Lees meer over de GGU en het GGU portfolio.

Oog

Informatiebeveiligingsdienst (IBD)

Betrouwbare en veilige informatievoorziening is essentieel voor gemeenten. Door de toenemende digitalisering wordt zorgvuldig omgaan met de gegevens van burgers en organisaties steeds belangrijker. De informatiebeveiligingsdienst (IBD) is onderdeel van de VNG en ondersteunt gemeenten bij preventie, detectie, coördinatie en...

Informatiesamenleving
Gesprek

Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM)

Als arbeidsbemiddelaars bij gemeenten, UWV, reïntegratiebureaus en andere partijen gegevens van werkzoekenden en vacatures kunnen uitwisselen, koppelen ze sneller en beter werkzoekenden aan vacatures. Die uitwisseling van gegevens blijkt in de praktijk lastig en tijdsintensief. Het programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgevens...

Inclusieve samenleving
Portemonnees

Programma Verbinden Schuldendomein

De aanpak van schulden is een belangrijk gezamenlijk speerpunt van de rijksoverheid en gemeenten. Daaronder vallen veel verschillende maatregelen en initiatieven, die grote impact hebben op de bedrijfsvoering en informatievoorziening van gemeenten. Dit project draagt bij aan het optimaliseren van...

Inclusieve samenleving
Briefjes

Notificatie Services

Als Nederlandse overheidsorganisaties vaker en beter gebeurtenisgedreven (‘event driven’) gaan werken, moeten ze informatie op een gestandaardiseerde manier kunnen uitwisselen met elkaar. Het Project Notificatieservices wil tot die standaardisatie komen.

Informatiesamenleving
Aanvraag

Programma Verbinden Schuldendomein

De aanpak van schulden is een belangrijk gezamenlijk speerpunt van de rijksoverheid en gemeenten. Daaronder vallen veel verschillende maatregelen en initiatieven, die grote impact hebben op de bedrijfsvoering en informatievoorziening van gemeenten. Het is niet eenvoudig om overzicht te houden...

Inclusieve samenleving
Briefjes

Toekomst Gegevensuitwisseling Werk en Inkomen (TWI)

Het systeem waarmee overheidsinstanties (gemeenten, het UWV en de SVB) binnen het domein Werk en Inkomen gegevens met elkaar uitwisselen, is aan vernieuwing toe. Want maatschappelijke, beleidsmatige en technologische ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan het stelsel. Binnen dit project onderzoeken...

Inclusieve samenleving
Toetsenbord

Open Data Standaarden voor gemeenten

Er is een groeiende nadruk op transparantie bij de overheid, innovatie in beleid en uitvoering én datagedreven sturing binnen de gemeentelijke organisatie. Deze ontwikkelingen leiden tot meer focus op de rol en betekenis van data binnen de lokale overheid en...

Informatiesamenleving