Gemeentelijke Uitvoering (71)

Dit is een overzicht van projecten, programma's en diensten die voortkomen uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. Het overzicht is ingedeeld volgens de hoofdthema's van de GGU. Projecten die nog in ontwikkeling zijn of waar nog geen besluit over genomen is, zijn (nog) niet in dit overzicht opgenomen. Lees meer over de GGU en het GGU portfolio.

Kantoor

Werk en inkomen digitaal (Suwinet)

Het Digitaal Klantdossier (DKD) is een gemeenschappelijk, virtueel dossier. In het DKD wordt op het gebied van werk en inkomen informatie gedeeld door gemeenten, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Inclusieve samenleving
Leeuwarden

Haven, een standaard voor platform-onafhankelijke cloud hosting

De ene gemeente gebruikt platform Windows, de andere gemeente platform VMware en nog een gemeente gaat naar een platform in de Cloud. Dat maakt samenwerken lastiger, want de ene app of website werkt wel op Windows en niet op VMware...

Informatiesamenleving
Ondersteuning gemeentelijke organisatie
Server

ENSIA

Inwoners en ondernemers verwachten een betrouwbare overheid die zorgvuldig met informatie omgaat. Het gaat daarbij om het waarborgen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie(systemen). Dat zorgt niet alleen voor betrouwbaarheid, maar ook een goede kwaliteit en continuïteit van de...

Informatiesamenleving
Magazijn

Gemeentelijke Model Architectuur (GEMMA)

GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model Architectuur. Dit is de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten. GEMMA helpt gemeenten om ICT-ontwikkelingen in samenhang aan te sturen. GEMMA helpt gemeenten om (ICT-)ontwikkelingen in samenhang aan te sturen. Ontwikkelen, bouwen, aanschaffen en implementeren onder...

Informatiesamenleving
Ondersteuning gemeentelijke organisatie
Mechanisme

StUF testplatform

Het StUF Testplatform is een onafhankelijk testinstrument voor het testen van koppelingen, gebaseerd op het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF). StUF is een berichtenstandaard en bevat de afspraken over de basisprincipes voor het uitwisselen van gegevens tussen toepassingen in het gemeentelijke...

Informatiesamenleving