Ledenbrief nummer

Lbr. 19/065

Vanaf volgend jaar zijn er twee wijzigingen in de inning van eigen bijdragen Wmo. De AMvB wordt in september gepubliceerd, via deze ledenbrief informeren we u alvast over de gevolgen van de wijzingen voor cliënten en gemeenten.