Geachte woordvoerders ruimte en wonen,

U behandelt op 11 november de Begroting Wonen en Ruimte. De VNG wil graag uw aandacht vragen voor vier onderwerpen:

  1. Omgevingswet: Gemeenten maken zich in de cruciale fase voor inwerkingtreding zorgen over de landelijke Voorzieningen.
  2. Aardgasvrije wijken:  Gemeenten moeten in staat worden gesteld om de energietransitie te kunnen laten slagen.
  3. Twee miljard euro ten behoeve van de woningbouw: Voorkom versnippering op de woningbouwimpuls en laat gemeenten hierover de regie voeren.
  4. Nationale omgevingsvisie: De NOVI is gemeenten nog te vaag en niet af.

Bijgevoegd treft u ons beknopte position paper aan met een toelichting op bovenstaande punten.