Ledenbrief nummer

Lbr. 23/043

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Het kabinet luidt opnieuw de noodklok over het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers, de bij de taakstelling achterblijvende huisvesting van vergunninghouders door gemeenten, en het dreigende tekort aan opvangplekken voor Oekraïense ontheemden. Daarvoor stuurde het kabinet op vrijdag 10 november vier brieven naar de Tweede Kamer en ook een brief  naar medeoverheden en woningcorporaties. In deze brief licht de VNG toe wat daarbij steeds de inzet is geweest en zal zijn.