Ledenbrief nummer
Lbr. 20/057

Graag informeren wij u over PGB2.0, het nieuwe systeem voor de uitvoering van het pgb-trekkingsrecht. Afgelopen december las u in een ledenbrief (Lbr. 19/106) dat er meer tijd wordt genomen voor de landelijke invoering van PGB2.0. Mede op basis van leerervaringen met zogenaamde voorlopers besloot de minister van VWS om eerst nog te investeren in de software.

Op 17 juli 2020 heeft de Minister de kamer geïnformeerd over de gewijzigde planning voor de doorontwikkeling en invoering van PGB2.0. Met alle ketenpartners, waaronder de VNG namens gemeenten, is afgesproken om in lijn met de doorontwikkeling van het systeem ook meer tijd te nemen voor de invoering. Concreet betekent dit dat de eerste groepen gemeenten in het derde kwartaal van 2021 kunnen starten met de voorbereidingen. En dat de laatste groepen gemeenten zijn aangesloten in het vierde kwartaal van 2022.