Ledenbrief nummer
Lbr. 19/106

Onafhankelijke cliëntondersteuning heeft in de Wmo 2015 een expliciete rol gekregen. Het geeft inwoners de mogelijkheid om zich te laten bijstaan in hun interactie met de gemeente. De Wmo 2015 bepaalt dat gemeenten gratis onafhankelijke cliëntondersteuning moeten bieden.

Met deze brief informeren wij u over de cliëntondersteuning in de Wmo. Onafhankelijke cliëntondersteuning moet bijdragen aan het versterken van de zelfredzaamheid, de participatie van inwoners en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke ondersteuning op het gehele sociaal domein en in de toeleiding naar bijvoorbeeld de Wlz. Er is cliëntondersteuning in het sociaal domein en er is cliëntondersteuning voor mensen die al een indicatie hebben voor langdurige zorg (Wlz).

Daarnaast informeren wij u ook over het Koploperproject cliëntondersteuning. Om beter en vanuit de praktijk inzicht te krijgen in de vraag naar en het aanbod van cliëntondersteuning start sinds 2017 jaarlijks een aantal gemeenten als Koploper cliëntondersteuning.

Ook komt de landelijke campagne voor de cliëntondersteuning in de Wlz die medio januari zal starten aan bod en de toolbox cliëntondersteuning die wij medio januari ter beschikking stellen aan u en u kunt gebruiken in de communicatie aanpak om de cliëntondersteuning meer bekend te maken bij uw burgers.

Verder vragen wij uw aandacht voor de problemen die het Hulpmiddelencentrum sinds een aantal maanden heeft met de levering en betaling van Wmo hulpmiddelen. Het Hulpmiddelencentrum heeft contracten met een vrij groot aantal gemeenten, verdeeld over het hele land. Zij heeft een aandeel van ongeveer 20% van de Wmo hulpmiddelen markt. Het bedrijf levert ook hulpmiddelen op grond van de Wlz en de Zvw.

Tot slot willen wij u met deze ledenbrief informeren over de stand van zaken en de voortgang met betrekking tot diverse Wmo en jeugdhulp beleidsthema’s die van belang kunnen zijn voor de gemeentelijke uitvoering. Op enkele thema’s wordt uw medewerking gevraagd.