In week 42 (13-15 oktober 2020) behandelt u de begroting OCW (35570 VIII). De VNG vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

  1. Laaggeletterdheid: gemeenten moeten structureel loon- en prijsindexatie krijgen voor de bestrijding van laaggeletterdheid. Monitoring van educatie-activiteiten door gemeenten mogen niet leiden tot bureaucratie en onevenredige administratieve belasting.
  2. Passend Onderwijs: er moet budget vrij gemaakt worden voor passend onderwijs, anders dreigt de ingezette spiraal van meer doorverwijzing naar speciaal onderwijs - minder ondersteuningsmiddelen in de reguliere context - in stand te blijven.
  3. Onderwijshuisvesting: het is nodig stappen te zetten op weg naar de verduurzaming van schoolgebouwen.