In week 41 (11 – 13 oktober) behandelt u de begroting BZK (36 200 VII) en van het Gemeentefonds (36200 B). De VNG vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

  1. Maatschappelijke Onrust – laat de Commissie versterken weerbaarheid democratische rechtsorde snel met aanbevelingen komen.
  2. Versterken Lokale Democratie – om vertrouwen in de overheid mede te herstellen en maak tempo met de behandeling van de Wet Politieke Partijen.
  3. Gemeentefinanciën – het is noodzaak uiterlijk bij Voorjaarsnota ’23 zicht te hebben op een nieuwe financieringssystematiek. Zodat gemeenten de middelen hebben mee te werken aan het oplossen van maatschappelijke opgaven.
  4. Uitvoering – versterken van de uitvoeringskracht van lokale overheden draagt ook bij aan herstel van vertrouwen in de overheid.