Geachte woordvoerders wonen van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken,

U behandelt op 7 november 2022 de begroting wonen. Graag geeft de VNG u het gemeentelijk standpunt mee op het dossier bouwen en de verduurzaming.

We verzoeken uw Kamer in bijgesloten position paper aandacht te vragen voor de volgende vijf aspecten:

Verduurzaming

1. Extra vaart maken met energiebesparing: grootschalige isolatieaanpak
Zet samen met gemeenten in op het versnellen van isolatie bij woningen, panden van het mkb en maatschappelijke instellingen en verminder daarmee structurele energiearmoede.

2. Maatwerkbevoegdheid op BENG en MPG blijft nodig
Behoud de gemeentelijke maatwerkbevoegdheid op het bijna energieneutraal bouwen (BENG) en de milieuprestatie gebouwen (MPG) in de Omgevingswet.

Bouwen

3. Bouwen en wonen
Het komt aan op de uitvoering. Kijk niet naar aantallen alleen maar ook over het invullen van de optimale condities. Zorg voor meer inzet om de woningbouw te versnellen. De departementen moeten hiervoor meer samenwerken, met elkaar én met andere overheden. Dit is een klus voor ons allen.

4. Water en bodem sturend
Maak de consequenties van ‘Water en Bodem Sturend’ en andere op de woningbouwplannen geldende natuur- en milieuregels concreet en vorm samen met gemeenten, provincies en waterschappen een uitvoeringsstrategie.

5. Samen de opgave uitvoeren
Zorg dat woningen op de korte als ook op de lange termijn daar komen wat goed aansluit bij de behoefte. Versterk daartoe de informatiepositie van provincies en gemeenten ten behoeve de gebiedsplannen en stel capaciteit van kennisinstellingen beschikbaar.