Geachte dames en heren,

Donderdag 17 mei debatteert u met staatssecretaris Blokhuis over Preventiebeleid, Alcohol- en tabaksbeleid, Infectiepreventie, Verslavingszorg en drugsbeleid. In deze mail richten wij ons op het Preventiebeleid.