Geachte dames en heren,

Op 10 maart spreekt u met minister Yesilgöz-Zegerius, minister Weerwind en staatssecretaris Van der Burg over de hoofdlijnen van de beleidslijnen vanuit het coalitieakkoord voor het departement van Justitie en Veiligheid.

Allereerst is er bij gemeenten, de VNG en bij de Regioburgemeesters waardering voor de forse investeringen in de rechtsstaat en de brede veiligheidsketens die daarover waken. Het is een trendbreuk na een periode van bezuinigingen die hebben geleid tot een afkalving van de instituties die veiligheid moeten bieden. Daar bovenop zien we een verder gejuridiseerde samenleving en complexere maatschappelijke opgaven. Gemeenten staan, met andere  partners, vooraan om problemen van  inwoners van Nederland aan te pakken. In de uitwerking van de kabinetsplannen moeten overheden de juiste keuzes te maken om inzet en middelen zo effectief mogelijk te besteden en knelpunten weg te nemen.