Geachte dames en heren,

Op woensdag 30 november debatteert u met de ministers Dijkgraaf en Wiersma over onderwijs aan vluchtelingen in het po/vo/mbo/ho.

Vanuit de VNG hebben we behoefte aan visie:

  • Op onderwijs aan vluchtelingenkinderen
  • Op taalonderwijs aan volwassen Oekraïners