Geachte leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

De Tweede Kamer vergadert de komende week over de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Graag willen wij u vanuit gemeenten, sociaalwerk, primair onderwijs en kinderopvang de volgende aandachtspunten meegeven.