Ledenbrief nummer
Lbr. 22/042

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Sinds de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur in 2002 heeft de functie van griffier, als belangrijkste adviseur van de gemeenteraad, zich doorontwikkeld en geprofessionaliseerd. Dit past in het streven naar een sterkere positie van gemeenteraden in onze lokale democratie van vandaag en morgen.