Geachte leden van het Kabinet,

Op 18 januari heeft de VNG u in afschrift een brief gestuurd aan de Kamer over de kabinetsreactie op Ongekend Onrecht. Als medeoverheid hebben wij alle belang bij herstel van het vertrouwen in de overheid als geheel. Daarom deden wij in onze brief een aantal handreikingen vanuit onze ervaringen met de brede schuldenaanpak, waarbij we het ministerie van SZW hebben opgeroepen de regierol te nemen. In de daaropvolgende Kamerbrief heeft staatssecretaris Van Huffelen haar gewenste aanpak geschetst. Wij maken ons grote zorgen over de inhoud van deze Kamerbrief. Met name over de wijze waarop over de schuldenaanpak van de gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire wordt gecommuniceerd vanuit Belastingdienst/Toeslagen. Daarom doen wij in deze brief een aantal voorstellen voor het vervolg.