30 januari 2018
Brief aan kabinet
TRE/U201800049
Geachte mevrouw Ollongren, Bij brief van 8 december 2017 heeft u ons ter advisering het conceptwetsvoorstel Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen tot aanpassing van de procedure van de vaststelling van de verkiezingsuitslag alsmede regeling van enkele andere onderwerpen voorgelegd (uw kenmerk: 2017-0000595093). Graag maken wij gebruik van de door...
13 november 2017
Brief aan kabinet
TRE/U201700787
Geachte mevrouw Ollongren, De voorzitters van de VNG, de UvW en het IPO hebben onlangs met elkaar gesproken over de organisatie en financiering van verkiezingen. In het kader van de versterkte samenwerking tussen de koepels van de decentrale overheden brengen wij graag onderstaande gezamenlijk onder uw aandacht.
24 mei 2017
Brief aan kabinet
ECLBR/U201700418
Geachte heer Plasterk, Op 3 april jl. heeft er een overleg plaatsgevonden van medewerkers van uw ministerie met medewerkers van de VNG en de NVVB. Daarin werd ons meegedeeld dat u op korte termijn zult beginnen met de evaluatie van de verkiezingen voor de Tweede Kamer die op 15 maart...
8 december 2016
Brief aan kabinet
ECLBR/U201601594
Geachte heer Plasterk, Op maandag 21 november jl. heeft een gesprek plaatsgevonden op uw departement tussen uw directeur-generaal drs. G.J. Buitendijk en een delegatie van de VNG. Onderwerp van gesprek was de mogelijke introductie van een stemmenprinter en stemmenteller in het stemlokaal en de zienswijze van de gemeenten daarover.
10 mei 2016
Brief aan parlement
ECLBR/U201600722
Geachte heer Taverne, Met veel belangstelling hebben wij uw aangepaste initiatiefvoorstel Tijdelijke experimentenwet elektronische voorzieningen bij verkiezingen gelezen. Wij voldoen dan ook graag aan uw verzoek om hierop te reageren.
12 november 2015
Brief aan kabinet
ECLBR/U201501875
Geachte heer Plasterk, Op 10 november heeft u met ons, vertegenwoordigd door de heer Weterings voorzitter van de commissie Bestuur en Veiligheid, gesproken over de kosten van het referendum. De aanleiding voor dit gesprek vormt de brief vanuit uw ministerie van 19 oktober. Hierin wordt aangegeven dat er voor de...