Geachte heer Sneller en mevrouw Kathmann,

De VNG en NVVB hebben op 23 december 2021 hun consultatieadvies uitgebracht over uw initiatiefwetsvoorstel Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal (hierna: het wetsvoorstel).
In ons advies hebben we gevraagd in het verdere wetstraject rekening te houden met de ervaringen met de herindelingsverkiezingen in 2021 en de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. In september 2022 is het evaluatierapport verschenen van deze laatste verkiezingen. Eerder al heeft de Afdeling Advisering van de Raad van State advies uitgebracht over het wetsvoorstel.

Naar aanleiding van deze bevindingen in deze stukken komen wij tot een nadere standpuntbepaling over uw wetsvoorstel, die wij via deze brief graag onder uw aandacht brengen.