Geachte mevrouw Bruins Slot,

U hebt de VNG en NVVB gevraagd te adviseren over het concept-wetsvoorstel kwaliteitsbevordering uitvoering verkiezingsproces (hierna: het wetsvoorstel). Graag maken wij van deze door u geboden mogelijkheid gebruik.

Wij waarderen het dat wij in het kader van het Programma Transitie en Digitale Hulpmiddelen in de Verkiezingsketen en ook na de afronding daarvan de gelegenheid hebben gekregen om in een vroegtijdig stadium, in constructieve samenwerking met uw ministerie en de Kiesraad, een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de totstandkoming van dit wetsvoorstel. Wij zetten deze samenwerking en betrokkenheid graag verder voort bij de uitwerking van de nieuwe taken opgenomen in het wetsvoorstel en het door de Kiesraad op te stellen plan over de samenwerking bij de kwaliteitsbevordering.