Geachte mevrouw Bruins Slot,

Hierbij brengen wij u advies uit naar aanleiding van het wetsvoorstel Wijziging van de Kieswet in verband met de aanscherping van de strafbaarstelling inzaken het ronselen van volmachtstemmen en de vereisten voor de toewijzing van restzetels (Wet aanscherping strafbaarstelling ronselen en vereisten toewijzing restzetels).